Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR'ÂN
Cilt:7- En'am Suresi:1-165

 

 

|1-34-11| 12-18 | 19-20 | 21-32 | 33-36 | 37-55 | 56-73 | 74-83 | 84-90 |91-105 | 106-113 |114-121 |122-127 | 128-135 |136-150 |151-157| 158-160 |161-165|


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

En'am Suresi
 

1-3.Ayetlerin Meali...7

 AYETLERİN AÇIKLAMASI...8

1- Hamd, Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var...
2- O, sizi çamurdan yarattı, sonra da hayatınıza bir süre koydu. Belirlenmiş...
3- O, göklerde de, yerde de Allah'tır. Sizin gizlinizi ve açığınızı bilir ve...
En'âm Suresi'nin Mekki Oluşu ve Bu Husustaki Farklı Görüşler...8

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...17


 

  4-11. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

4- Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmezdi ki, ondan yüz
5- Kendilerine geldiğinde hakkı da yalanladılar. Fakat alay ettikleri
6- Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Hem onlara,
7- Eğer sana kâğıt üzerine yazılı bir kitap indirmiş olsaydık da ona elleriyle
8- "Ona bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik,
Kafirlerin Melek İndirilmesini İstemelerinin Yönelik Olduğu Muhtemel İki Hedef...27
9- Eğer onu bir melek yapsaydık, yine onu bir erkek yapardık ve onları
Aydınlığa Kavuşan Altı Husus...33
10/11- Senden önce de peygamberlerle alay edildi.

 


 

  12-18. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

12- De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Allah'ındır."
Allah'ın Malikiyeti ve Rahmeti Ahiretin Varlığının Kanıtıdır...38
13- Gece ve gündüzde barınan her şey, O'nundur. O, işitendir, bilendir.
14- De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi
*Putperestliğin İli Çıkış Sebebi....45
*Aydınlık Kazanan Üç Husus...47
15- De ki: "Eğer Rabbime karşı gelirsem, büyük bir günün azabından
16- "O gün kimden (azap) geri çevrilirse, gerçekten (Allah) ona
17- Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu O'ndan başka giderecek
18- Ve O, kullarının üstünde mutlak galiptir. O, hikmet sahibidir, her
*Yüce Allah'ın "Kahir" İsminin Anlamı...52

 


 

  19-20.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI...185

19- De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey en büyüktür?" De ki: "Benimle...
Peygamberin Çağrısında Korkutmanın, Ödül Vaat Etmekten Daha Ön Planda Olması...56
Peygamberin Çağrısı Evrenseldir...
20- Kendilerine kitap verdiklerimiz, oğullarını tanıdıkları gibi onu tanırlar....
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI


 

 


 

  21-32.Ayetlerin Meali...64

AYETLERİN AÇIKLAMASI....65

21- Allah'a yalan uyduran ya da O'nun ayetlerini yalanlayandan daha...
Allah'a Yalan Uyduranın ve Ayetlerini Yalanlayanın En Kötü Zalim Olması...65
Peygamber'in (saa), Ehlibeyt'in (as), ve Evliyaullah'ın Şefaatine İnanmanın Şirk Olmaması...66
"Felâh" Kelimesinin Anlamı...67
"Zalimler Kurtuluşa Ermezler" İfadesinin Anlamı...68
22/23- (Hatırla) o günü ki, onların hepsini toplarız, sonra (Allah'a) ortak...
24- Bak, nasıl kendilerine karşı yalan söylediler ve uydurdukları şeyler...
Müşriklerin Uydurdukları İlahların Kıyamet Günü Kendilerinden Kaybolup Gitmesi...73
25- İçlerinden seni dinleyenler vardır; fakat biz onu anlamalarına engel...
26- Onlar, hem (insanları) ondan men ederler, hem de kendileri ondan...
27/28- Onların, ateşin başında durdurulduklarında, "Keşke (dünyaya) geri...
"Daha Önce Gizlemekte Oldukları, Onlara Göründü." İfadesiyle İlgili el-Menar'dan Aktarılan Dokuz Görüş...78
Müşriklerin Kıyamet Günü Yalan Söylemeleri...79
29/30- Onlar, "Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek...
31- Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten zi-yana uğradılar....
32- Dünya hayatı, bir oyun, bir eğlenceden başka bir şey değildir. Korunanlar
AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...83
Ebutalib'in (r.a) İmanıyla İlgili Hadisler...84
Zerr Âlemiyle İlgili İki Hadis..87


 

  33-36.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..230

33- Biliyoruz, onların dedikleri seni üzüyor. Gerçekte onlar seni...
34- Senden önce de birçok elçi yalanlandı. Fakat onlar, yalanlanmalarına...
35- Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, o zaman yerde bir...
36- Ancak işitenler, çağrıya icabet ederler. Ölülere gelince; Allah onları...
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 

 


 

   37-55. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI...102

37- Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?"
38- Yeryüzünde hareket eden hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan
Hayvanlar Alemi...106
38. Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı...113
"Biz Kitapta Hiçbir Şeyi Eksik Bırakmamışızdır." İfadesinin Anlamı...117
Haşir Olgusunun Hayvanları Kapsaması...119
39- Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir.
40/41- De ki: "Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah'ın azabı size gelse, ya da
Aydınlığa Kavuşan Üç Husus...125
42- Senden önceki bazı ümmetlere de elçiler gönderdik. Sonra, yalvarsınlar
43- Hiç olmazsa, onlara azabımız geldiği zaman yalvarsalardı! Fakat
44- Kendilerine yapılan uyarıları unutunca, her şeyin kapılarını onlara
45- Böylece zulmeden toplumun ardı kesildi ve hamd, âlemlerin
46- De ki: "Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah, işitme duyunuzu ve gözlerinizi
47- De ki: "Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah'ın azabı ansızın ya da aEn'âm
48/49- Biz, elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Artık
50- De ki: "Ben size, 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.'
51- Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerinden korkanları onunla
52- Rablerinin yüzünü (rızasını) isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları
53- Böylece biz, onların kimini kimi ile denedik ki, "Allah, aramızdan
54- Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman de ki: "Selâm size!
Aydınlığa Kavuşan Hususlar...151
55- Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki [gerçekler iyice anlaşılsın]
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...153
"Kaderiye" Hakkında Birkaç Hadis...153
 


 

  56-73. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

56- De ki: "Ben, Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum."
57- De ki: "Ben, Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise
Hükmün Anlamı ve Yalnızca Allah'a Ait Oluşu...167
Yüce Allah'ın Fiilinin v Hükmünün Gerçek Anlamı...172
58- De ki: "Eğer acele istediğiniz şey (mucize), benim yanımda olsaydı,
59- Gaybın hazineleri O'nun yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez.
60- O'dur ki, geceleyin sizi(n ruhunuzu) alır ve gündüzün ne işlediğinizi
61- Ve O, kullarının üstünde mutlak galiptir. Bu arada üzerinize koruyucular
62- Sonra gerçek mevlâları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun,
63- De ki: "Gizli ve açık olarak, 'Bizi bundan kurtarırsa, elbette şükredenlerden
64- De ki: "Ondan ve her sıkıntıdan sizi Allah kurtarıyor. Sonra siz, yine
65- De ki: "O, sizin üzerinize, üstünüzden yahut ayaklarınızın altından
66/67- O gerçek iken, kavmin onu yalanladı. De ki: "Ben size vekil değilim."
68- Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman,
69- Korunanlara, onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat,
70- Dinlerini oyun ve eğlence yerine koyan ve dünya hayatının aldattığı
71- De ki: "Allah'tan başka, bize ne yarar, ne zarar veremeyen şeylere
72- "Ve (bize söylenmiştir ki:) Namazı kılın ve O'ndan sakının. Huzurunda
73- Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. "Ol!" dediği gün, oluverir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  74-83. Ayetlerlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI
On Ayetle İlgili Kısa Bir Değerlendirme

74- Hani İbrahim, babası (amcası) Azer'e demişti ki: "Sen putları tanrılar...
Azer Hz.İbrahim'in (as) Öz Babası mı?...236
Kur'an'da Geçen Kıssalarla İlgili Garip Bir Değerlendirme...241
Mezkur Değerlendirmenin Yanlışlığı...242
74. Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı...244
75- Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu (Allah'ın onlar üzerindeki...
Göklerin ve Yerlerin Melekûtunun Anlamı...247
Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı...250
76- Derken üzerine gece çökünce, İbrahim bir yıldız gördü, "Budur...
"Batanları Sevmem."İfadesinin Anlamı...256
77- Ayı doğarken görünce, "Budur rabbim!" dedi. Ay da batınca, "Rabbim
78- Güneşi doğarken görünce, "Budur rabbim, bu daha bü-yüktür!" dedi.
Güneş'e İşaretle Müzekker Zamirinin Kullanılmasıyla İlgili Farklı Yorumlar...261
Ayetle İlgili Açıklamanın devamı...265
Yapılan Açıklamalardan Anlaşılan Altı Husus...266
79- "Ben hanif olarak (sağa sola sapmadan) yüzümü tamamen, gökleri
80- Kavmi onunla tartışmaya girişti. O onlara dedi ki: "Be-ni doğru yola
Ayetle İlgili Farklı Yorumlar ve Cevapları...282
81- "Siz Allah'ın size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, O'na ortak
82- "İnananlar ve imanlarını bir haksızlıkla bulamayanlar, işte güven sadece
83- İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetlerimizdir. Dilediğimizi
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...321

İBRAHİM PEYGAMBER'İN (A.S) KISSASI VE KİŞİLİĞİ
Bu Konu Kur'an-i, Bilimsel, Tarihsel ve...Veriler Işığında Ele Alınmaktadır
1- Kur'ân'da İbrahim Peygamber'in (a.s) Kıssası
2- İbrahim'in Allah Katındaki Konumu ve Kulluk Tavrı
3- İnsanlık Âlemine Etkileri
4- Bugünkü Tevrat'ta İbrahim'in Kıssası
5- [İbrahim'in Tevrat'taki Kıssasıyla İlgili Değerlendirme]
6- [İbrahim Kıssasıyla İlgili Kur'ânî Bir İnceleme]
 


 

  84-90. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

84- Biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u hediye ettik; hepsini de
85- Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de
86- İsmail'i, el-Yesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da (doğru yola ilettik). Hepsini
87- Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını
88- İşte bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini onunla hidayete
89- İşte onlar, kendilerine kitap, hüküm (yargı yetkisi) ve peygamberlik
Kur'an'da "Kitap" Kavramının Anlamı...359
Kur'an'da "Hüküm" Kavramının Anlamı...361
89. Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı...363
90- İşte onlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna..370

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 

 


 

  91-105.Ayetlerin Meali

 AYETLERİN AÇIKLAMASI

91- Onlar Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir etmediler (ululamadılar).
92- Bu (Kur'ân), kendinden öncekileri (kitapları) doğrulayıcı olarak ve
Kur'an'da "Bereket" Kavramının Anlamı...401
93- Allah'a karşı yalan uydurandan (ortak koşandan) ya da kendisine
94- Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi, yine yapayalnız/tek olarak
95- Taneyi ve çekirdeği yaran, şüphesiz Allah'tır; ölüden diriyi, diriden
96- Sabahı yarıp çıkaran, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin
97- O, karanın ve denizin karanlıklarında kendileri ile yolu bulasınız
98- O, sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandır. Kiminiz istikrara kavuşmuş,
99- O, gökten su indirendir. Onunla her çeşit bitkiyi bitirdik. Ondan
100- Cinleri Allah'a ortak yaptılar. Hâlbuki onları O yaratmıştır. Bir de
101- O, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl
102/103- İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur; her şeyin...
Her Şeyi Kuşatan, Her Şeyi Kapsayan Yaratılış Gerçeği...420
104- (Ey Resulüm, müşriklere de ki:) Doğrusu size Rab-binizden basiretler
105- İşte böylece ayetleri döne döne (çeşitli biçimlerde) açıklıyoruz
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  106-113. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

106- Rabbinden sana vahyolunana uy. O'ndan başka ilâh yoktur.
107- Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine
108- Onların Allah'tan başka yalvarıp taptıklarına sövmeyin; sonra
Fiilerin Yüce Allah'a Nispeti Üzerine Değişik Görüşler...457
109- Olanca güçleriyle, eğer kendilerine bir ayet (mucize) gelirse, ona
110- Biz kalplerini ve gözlerini, ilkin ona (Kur'ân'a) inanmadıkları gibi,
111- Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı
112- Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarından ibaret
113- Bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona kansın, ondan hoşlansınlar

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  114-121.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

114- Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa size Kitab'ı açıklanmış
115- Rabbinin sözü (kelimesi), doğruluk ve adalet üzerine tamamlanmıştır.
116- Yeryüzünde bulunan (insan)ların çoğuna uyacak olursan, seni
117- Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanı çok iyi bilir. O, doğru
118- Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerine yalnız O'nun
119- Üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan niçin yemeyesiniz? Oysa
120- Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar,
121- Üzerine Allah'ın adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 

 


 

  122-127.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

122- Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında
123- Böylece her kentin büyüklerini, orada tuzak kurmaları için oranın
124- Onlara bir ayet geldiğinde, "Allah'ın elçilerine verilenin bir benzeri
125- Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm'a açar;
126- İşte bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alanlar için ayetleri
127- Rableri katında esenlik yurdu onların (hidayete erenlerin)dır. Ve
İlahi Yol Göstericiliğin (Hidayetin) Açıklaması...501
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

 


 

  128-135.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

128- Onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler (şeytanlar)
129- İşte kazandıklarından ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir
130- "Ey cinler ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan
131- Bu, halkı habersizken, Rabbinin haksızlık ile kentleri helâk edici
132- Her birinin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin, onların
133- Rabbin zengindir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), rahmet sahibidir.
134- Şüphesiz, size vaadedilen mutlaka gelecektir; siz (Allah'ı) âciz
135- De ki: "Ey kavmim, konumunuz üzere, (yapacağınızı) yapın, ben
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

 


 

  136-150. Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

136- Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için bir pay
137- Bunun gibi, ortakları, müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi
138- Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bunlar, dokunulmaz hayvanlar
139- Yine dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olanlar, yalnız erkeklerimize
140- Çocuklarını bilgisizlik yüzünden beyinsizce öldürenler ve Allah'ın
141- Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit
142- Hayvanlardan yük taşıyanı ve taşımayanı da (yaratan O'dur). Allah'ın
143- Sekiz çift hayvanı (yarattı); koyundan iki, keçiden iki. De ki: "Bu
144- Deveden de iki, sığırdan da iki. De ki: "Bu ikisinin erkeklerini mi,
145- De ki: "Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz
146- Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Sırtlarının yahut
147- Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir.
148- (Allah'a) ortak koşanlar diyecekler ki: "Allah isteseydi, ne biz, ne
149- De ki: "O hâlde üstün delil, ancak Allah'ındır. Çünkü eğer Allah
150- De ki: "Haydi, Allah şunu haram etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

 

 


 

  151-157.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

151- De ki: "Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım:
152- "Erginlik çağına kadar en güzel biçimde yaklaşma dışında yetimin
153- "İşte benim doğru yolum budur; ona uyun, başka yolara uymayın;
154- Sonra iyilik edenlere (eksiklerini) tamamlayıcı, her şeyi açıklayıcı,
155- Bu (Kur'ân) da, indirdiğimiz mübarek bir kitaptır; ona uyun
156- "Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların
157- Yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  158-160.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

158- İlle meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da
159- Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla
160- Kim iyilik getirirse, ona onun on katı vardır; kim de kötülük getirirse,
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  161-165.Ayetlerin Meali

AYETLERİN AÇIKLAMASI

161- De ki: "Rabbim beni dosdoğru bir yola iletti; insanların hayrına
162/163- De ki: "Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin
164- De ki: "Allah her şeyin rabbi iken, O'ndan başka rab mi arayayım?
165- Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdiği (ni-metler) hususunda

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR'ÂN
cilt:7 En'âm Suresi: 1-165


Mütercim:
Vahdettin İNCE

Tashih-Tatbik:
Abbas KAZİMİ - Musa GÜNEŞ
Seyyid Seccad KARAKUŞ

KEVSER
www.kevsernet.com
Bu muhteşem tefsiri satın almak için lütfen kevser yayıncılıkla irtibata geçiniz.


---------------------------
Hamd Alemlerin Rabb'i Olan Allaha'dır.

"Dualarınızı Bekliyoruz"

Hazırlayan:
www.islamkutuphanesi.com

www.MizanTefsiri.com
 

Bu Çalışmayı "Anne ve Babama" İthaf Ediyorum.

www.islamkutuphanesi.com