El-Mizân Tefsiri

Allame Muhammed Hüseyin TABATABAİ(r.a)
                             Cilt:7

                     EN'ÂM SURESİ

                             ( Tamamı:1-165)

                                         İÇİNDEKİLEREn'âm Sûresi / 1-3 .................................................................................................... 5
Eserin adı: el-Mizan Fî Tefsir-il Kur'an 7. cilt
Yazan: Allame Seyit Muhammed Hüseyin TABATABAÎ
Çeviri:Vahdettin İNCE
Tashih-Tatbik: Seyit Seccat KARAKUŞ, Abbas KAZİMİ, Musa GÜNEŞ
Yayınevi: Kevser
Telif hakkı saklıdır.
6 ............................................................................ El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.7
Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ
El-MÎZÂN
FÎ TEFSÎR-İL
KUR'ÂN
KEVSER
Horhor cad. No: 78/3 Fatih - İst.
Tel: 534 35 28 / Fax: 631 36 01
www.kevser.net
İçindekiler(index) dosyanın sonundadır.


588
İÇİNDEKİLER
EN'ÂM SURESİ
1 - 3. AYETLER / 7
Ayetlerin Meâli...................................................................................................7
Ayetlerin Açıklaması .........................................................................................8
En'âm Suresi'nin Mekkî Oluşu ve Bu Husustaki Farklı Görüşler .......8
1. Ayet.........................................................................................................9
2. Ayet.......................................................................................................11
3. Ayet.......................................................................................................16
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ........................................................17

4 - 11. AYETLER / 23
Ayetlerin Meâli.................................................................................................23
Ayetlerin Açıklaması .......................................................................................24
4. Ayet.......................................................................................................24
5. Ayet.......................................................................................................24
6. Ayet.......................................................................................................25
7. Ayet.......................................................................................................26
8. Ayet.......................................................................................................27
Kâfirlerin Melek İndirilmesini İstemelerinin Yönelik Olduğu
Muhtemel İki Hedef .........................................................................27
İçindekiler..............................................................................................................
589
9. Ayet.......................................................................................................30
Aydınlığa Kavuşan Altı Husus.........................................................33
10-11. Ayetler..........................................................................................36
12 - 18. AYETLER / 37
Ayetlerin Meâli.................................................................................................37
Ayetlerin Açıklaması .......................................................................................38
12. Ayet ....................................................................................................38
Allah'ın Malikiyeti ve Rahmeti, Ahiretin Varlığının Kanıtıdır......38
13. Ayet ....................................................................................................41
14. Ayet ....................................................................................................45
Putperestliğin İki Çıkış Sebebi .......................................................45
Aydınlık Kazanan Üç Husus ............................................................47
15. Ayet ....................................................................................................48
16. Ayet ....................................................................................................49
17. Ayet ....................................................................................................50
18. Ayet ....................................................................................................52
Yüce Allah'ın "Kahir" İsminin Anlamı ............................................52
19 - 20. AYETLER / 54
Ayetlerin Meâli.................................................................................................54
Ayetlerin Açıklaması .......................................................................................54
19. Ayet ....................................................................................................55
Peygamber'in Çağrısında Korkutmanın, Ödül Vaat Etmekten
Daha Ön Plânda Olması ..................................................................56
Peygamber'in Çağrısı Evrenseldir ..................................................57
20. Ayet ....................................................................................................59
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ........................................................60
21 - 32. AYETLER / 63
......................................................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.7
590
Ayetlerin Meâli.................................................................................................64
Ayetlerin Açıklaması .......................................................................................65
21. Ayet ....................................................................................................65
Allah'a Yalan Uyduranın ve Ayetlerini Yalanlayanın En Kötü
Zalim Olması.....................................................................................65
Peygamber'in, Ehlibeyt'in ve Evliyaullah'ın Şefaatine
İnanmanın Şirk Olmaması..............................................................66
"Felâh" Kelimesinin Anlamı............................................................67
"Zalimler Kurtuluşa Ermezler." İfadesinin Anlamı ......................68
22-23. Ayetler..........................................................................................71
24. Ayet ....................................................................................................72
Müşriklerin Uydurdukları İlâhların Kıyamet Günü
Kendilerinden Kaybolup Gitmesi ...................................................73
25. Ayet ....................................................................................................75
26. Ayet ....................................................................................................76
27-28. Ayetler..........................................................................................76
"Daha Önce Gizlemekte Oldukları, Onlara Göründü." İfadesiyle
İlgili el-Menar'dan Aktarılan Dokuz Görüş....................................78
Müşriklerin Kıyamet Günü Yalan Söylemeleri .............................79
29-30. Ayetler..........................................................................................81
31. Ayet ....................................................................................................82
32. Ayet ....................................................................................................83
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ........................................................83
Ebutalib'in İmanıyla İlgili Hadisler........................................................84
Zerr Âlemiyle İlgili İki Hadis ..................................................................87
33 - 36. AYETLER / 89
Ayetlerin Meâli.................................................................................................89
Ayetlerin Açıklaması .......................................................................................90
İçindekiler..............................................................................................................
591
33. Ayet ....................................................................................................90
34. Ayet ....................................................................................................92
35. Ayet ....................................................................................................93
36. Ayet ....................................................................................................97
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ........................................................98
37 - 55. AYETLER / 99
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 100
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 102
37. Ayet ................................................................................................. 102
38. Ayet ................................................................................................. 105
Hayvanlar Âlemi ........................................................................................... 106
38. Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı ............................................... 113
"Biz Kitapta Hiçbir Şeyi Eksik Bırakmamışızdır." İfadesinin
Anlamı............................................................................................. 117
Haşir Olgusunun Hayvanları Kapsaması ................................... 119
39. Ayet ................................................................................................. 120
40-41. Ayetler....................................................................................... 123
Aydınlığa Kavuşan Üç Husus ....................................................... 125
42. Ayet ................................................................................................. 128
43. Ayet ................................................................................................. 131
44. Ayet ................................................................................................. 132
45. Ayet ................................................................................................. 133
46. Ayet ................................................................................................. 134
47. Ayet ................................................................................................. 136
48-49. Ayetler....................................................................................... 136
50. Ayet ................................................................................................. 137
51. Ayet ................................................................................................. 140
52. Ayet ................................................................................................. 143
53. Ayet ................................................................................................. 149
......................................................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.7
592
54. Ayet ................................................................................................. 151
Aydınlığa Kavuşan Üç Husus ....................................................... 151
55. Ayet ................................................................................................. 152
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 153
"Kaderiye" Hakkında Birkaç Hadis.................................................... 153
56 - 73. AYETLER / 161
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 163
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 165
56. Ayet ................................................................................................. 165
57. Ayet ................................................................................................. 166
Hükmün Anlamı ve Yalnızca Allah'a Ait Oluşu ........................................ 167
Yüce Allah'ın Fiilinin ve Hükmünün Gerçek Anlamı................................ 172
58. Ayet ................................................................................................. 179
59. Ayet ................................................................................................. 180
60. Ayet ................................................................................................. 188
61. Ayet ................................................................................................. 191
62. Ayet ................................................................................................. 192
63. Ayet ................................................................................................. 193
64. Ayet ................................................................................................. 196
65. Ayet ................................................................................................. 197
66-67. Ayetler....................................................................................... 200
68. Ayet ................................................................................................. 204
69. Ayet ................................................................................................. 206
70. Ayet ................................................................................................. 208
71. Ayet ................................................................................................. 209
72. Ayet ................................................................................................. 212
73. Ayet ................................................................................................. 213
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 216
İçindekiler..............................................................................................................
593
74 - 83. AYETLER / 225
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 226
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 227
On Ayetle İlgili Kısa Değerlendirme .................................................. 227
74. Ayet ................................................................................................. 235
Azer, Hz. İbrahim'in Öz Babası mı?............................................. 236
Kur'ân'da Geçen Kıssalarla İlgili Garip Bir Değerlendirme ..... 241
Mezkur Değerlendirmenin Yanlışlığı .......................................... 242
74. Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı ............................................... 244
75. Ayet ................................................................................................. 246
Göklerin ve Yerin Melekûtunun Anlamı ..................................... 247
Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı ..................................................... 250
76. Ayet ................................................................................................. 251
"Batanları Sevmem." İfadesinin Anlamı.................................... 256
77. Ayet ................................................................................................. 258
78. Ayet ................................................................................................. 259
Güneş'e İşaretle müzekker Zamirinin Kullanılmasıyla İlgili
Farklı Yorumlar .............................................................................. 261
Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı ...................................................... 265
Yapılan Açıklamalardan Anlaşılan Altı Husus........................... 266
79. Ayet ................................................................................................. 275
80. Ayet ................................................................................................. 277
Ayetle İlgili Farklı Yorumlar ve Cevapları................................... 282
81. Ayet ................................................................................................. 286
82. Ayet ................................................................................................. 288
83. Ayet ................................................................................................. 295
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 296
İbrahim Peygamber'in Kıssası ve Kişiliği.................................................. 309
1- Kur'ân'da İbrahim Peygamber'in (a.s) Kıssası............................ 309
......................................................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.7
594
2- İbrahim'in Allah Katındaki Konumu ve Kulluk Tavrı .................. 313
3- İnsanlık Âlemine Etkileri ................................................................ 314
4- Bugünkü Tevrat'ta İbrahim'in Kıssası .......................................... 315
5- İbrahim'in Tevrat'taki Kıssasıyla İlgili Değerlendirme............... 314
84 - 90. AYETLER / 343
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 343
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 344
84. Ayet ................................................................................................. 345
85. Ayet ................................................................................................. 346
86. Ayet ................................................................................................. 347
87. Ayet ................................................................................................. 351
88. Ayet ................................................................................................. 355
89. Ayet ................................................................................................. 356
Kur'ân'da "Kitap" Kavramının Anlamı....................................................... 359
Kur'ân'da "Hüküm" Kavramının Anlamı ................................................... 361
89. Ayetle İlgili Açıklamanın Devamı ............................................... 363
90. Ayet ................................................................................................. 370
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 371
91 - 105. AYETLER / 379
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 380
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 382
91. Ayet ................................................................................................. 383
92. Ayet ................................................................................................. 398
92. Ayet ................................................................................................. 398
Kur'ân'da "Bereket" Kavramının Anlamı .................................................. 401
93. Ayet ................................................................................................. 403
94. Ayet ................................................................................................. 409
İçindekiler..............................................................................................................
595
95. Ayet ................................................................................................. 411
96. Ayet ................................................................................................. 412
97. Ayet ................................................................................................. 412
98. Ayet ................................................................................................. 413
99. Ayet ................................................................................................. 415
100. Ayet............................................................................................... 416
101. Ayet............................................................................................... 417
102-103. Ayetler.................................................................................. 418
Her Şeyi Kuşatan, Her Şeyi Kapsayan Yaratılış Gerçeği......................... 420
103. Ayet............................................................................................... 434
104. Ayet............................................................................................... 435
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 436
106 - 113. AYETLER / 447
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 447
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 448
106. Ayet............................................................................................... 448
107. Ayet............................................................................................... 449
108. Ayet............................................................................................... 452
Fiillerin Yüce Allah'a Nispeti Üzerine Değişik Görüşler ........... 457
109. Ayet............................................................................................... 459
110. Ayet............................................................................................... 460
111. Ayet............................................................................................... 461
112. Ayet............................................................................................... 462
113. Ayet............................................................................................... 464
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 465
114 - 121. AYETLER / 470
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 470
......................................................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.7
596
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 471
114. Ayet............................................................................................... 472
115. Ayet............................................................................................... 474
116. Ayet............................................................................................... 477
117. Ayet............................................................................................... 478
118. Ayet............................................................................................... 479
119. Ayet............................................................................................... 480
120. Ayet............................................................................................... 480
121. Ayet............................................................................................... 481
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 483
122 - 127. AYETLER / 486
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 486
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 487
122. Ayet............................................................................................... 487
123. Ayet............................................................................................... 492
124. Ayet............................................................................................... 493
125. Ayet............................................................................................... 495
126. Ayet............................................................................................... 500
127. Ayet............................................................................................... 500
İlâhî Yol Göstericiliğin (Hidayetin) Anlamı ................................................ 501
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 504
128 - 135. AYETLER / 508
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 508
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 509
128. Ayet............................................................................................... 510
129. Ayet............................................................................................... 512
130. Ayet............................................................................................... 513
İçindekiler..............................................................................................................
597
131. Ayet............................................................................................... 515
132. Ayet............................................................................................... 516
133. Ayet............................................................................................... 516
134. Ayet............................................................................................... 517
135. Ayet............................................................................................... 517
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 518
136 - 150. AYETLER / 520
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 522
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 524
136. Ayet............................................................................................... 524
137. Ayet............................................................................................... 525
138. Ayet............................................................................................... 526
139. Ayet............................................................................................... 527
140. Ayet............................................................................................... 527
141. Ayet............................................................................................... 528
142. Ayet............................................................................................... 530
143. Ayet............................................................................................... 530
144. Ayet............................................................................................... 531
145. Ayet............................................................................................... 531
146. Ayet............................................................................................... 532
147. Ayet............................................................................................... 533
148. Ayet............................................................................................... 533
149. Ayet............................................................................................... 534
150. Ayet............................................................................................... 535
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 536
151 - 157. AYETLER / 542
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 543
......................................................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.7
598
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 544
151. Ayet............................................................................................... 544
152. Ayet............................................................................................... 548
153. Ayet............................................................................................... 551
154. Ayet............................................................................................... 556
155. Ayet............................................................................................... 559
156. Ayet............................................................................................... 559
157. Ayet............................................................................................... 560
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 560
158 - 160. AYETLER / 563
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 563
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 563
158. Ayet............................................................................................... 564
159. Ayet............................................................................................... 568
160. Ayet............................................................................................... 569
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ..................................................... 570
161 - 165. AYETLER / 574
Ayetlerin Meâli.............................................................................................. 574
Ayetlerin Açıklaması .................................................................................... 575
161. Ayet............................................................................................... 575
162-163. Ayetler.................................................................................. 575
164. Ayet............................................................................................... 577
165. Ayet............................................................................................... 579
Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması ...579